OEG Changemaker

OEG Changemakers er elever, der skal fremme en endnu mere aktiv og engageret elevkultur på skolen. En Changemaker skal gøre en forskel nu - og fremover.

Hvad er en Changemaker?

Hos os er gymnasieuddannelsen ikke bare en adgangsbillet til en videregående uddannelse og til en god karriere. Det er den bestemt også. Men for os er formålet også at uddanne elever, som vil arbejde aktivt for det fælles bedste, og som vil og tør ændre og tage ansvar.

En Changemaker er en elev, der tør og vil gå forrest og gøre en forskel i skolelivet. Det er nemlig skolens ambition ikke ‘kun’ at stræbe efter at uddanne dygtige elever, der kan deres pensum og få høje karakterer. Målet er at uddanne ægte ‘changemakers’ – elever, der vil og tør at ændre og tage ansvar.

Changemaker
Afspil video

Changemaker-programmet

Alle elever kan blive Changemakers. Det arbejder vi systematisk med i den faglige og tværfaglige undervisning. Men eleverne skal ikke blot være Changemakers, når de forlader skolen. De har også en helt afgørende rolle ift. at sikre, at vi lever op til vores ambitiøse mål.

Vi har udviklet et særligt Changemaker-program for de elever, der påtager sig et vigtigt ansvar og spiller en betydningfuld rolle i udviklingen af en aktiv og engageret Changemaker-kultur på skolen.
Programmet understøttes af en gruppe lærere og skolens ledelse. Elevrådet og klasserepræsentanterne mødes med jævne mellemrum med ledelsen og kontaktlærerne.

Elever, der har været aktive og engagerede ‘Changemakers’ i løbet af gymnasietiden, kan indstilles til at modtage et særligt changemaker-diplom. Dette kan anvendes som dokumentation, som eleverne kan vedlægge ansøgninger til udenlandske universiteter og lignende.

Changemaker-programmet består af:
  • En elevrådsrepræsentant i alle klasser, som styrker elevernes indflydelse på skolen
  • To klasserepræsentanter i hver klasse, én med ansvar for læring og én med ansvar for trivsel, som sammen med lærerteamet styrker trivsel og læringsmiljø i klasserne
  • Aktive udvalg, der arbejder med politiske, sociale og kulturelle emner (f.eks. OEGrøn, Debatudvalget, LGBT+, Event-udvalget, OEG-samling, Lorry, brætspilsudvalget og mange flere. Udvalgene sørger for at der er liv og arrangementer på skolen, uden for undervisningen
  • Ambassadører, som modtager skolens mange gæster fra ind- og udland og står for elevernes pressekontakt.

Elevrådet er blevet styrket og har en afgørende placering i skolens beslutningsprocesser. De har fået en elevrådshyttetur, som har til formål at ryste dem sammen og styrke deres samarbejde. På hytteturen diskuterer de en lang række emner og udformer et årshjul, som er deres overordnede plan for resten af året. Der nedsættes også mindre arbejdsgrupper, som går i dybden med hver deres område.

Klasserepræsentanterne er to udvalgte elever fra hver klasse, som vil gøre en forskel. De får kurser og bliver uddannet i personlig udvikling. Klasserepræsentanterne skal være ekstra opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at alle trives og føler, at de hører til i klassen. Vi vil uddanne en stor gruppe af klasserepræsentanter, som bliver klædt på til at løse deres opgave. I hver klasse bliver en elev ansvarlig for at sikre, at trivsel og læringsmiljø er tiptop; en anden elev bliver ansvarlig for, at klassens læring og læringskultur fungerer for eleverne.