OEG Changemaker

OEG Changemakers er elever, der skal fremme en endnu mere aktiv og engageret elevkultur på skolen. En Changemaker skal gøre en forskel nu - og fremover.

En Changemaker er en elev, der tør og vil gå forrest og gøre en forskel i skolelivet. Det er nemlig skolens ambition ikke ‘kun’ at stræbe efter at uddanne dygtige elever, der kan deres pensum og få høje karakterer. Målet er at uddanne ægte ‘changemakere’ – elever, der vil og tør ændre og tage ansvar.

Changemaker-programmet

Alle elever kan blive changemakers. Men vi har udviklet et særligt changemaker-program for de elever, der påtager sig et særligt ansvar og spiller en særlig rolle i udviklingen af en aktiv og engageret changemaker-kultur på skolen.

Elever, der har været aktive og engagerede ‘changemakere’ i løbet af gymnasietiden, kan indstilles til at modtage et særligt changemaker-diplom. Dette kan anvendes som dokumentation, som eleverne kan vedlægge ansøgninger til udenlandske universiteter og lignende.

For at skabe en elevkultur med changemakers har vi nogle klare fokusområder:

    • Skolen styrker Elevrådet
    • Skolen har indført klasserepræsentanter fra hver klasse

Elevrådet er i gang med at blive styrket og får en meget mere afgørende placering i skolens beslutningsprocesser. For første gang i år var alle 90 elevrådsmedlemmer på en elevråds-hyttetur med 2 overnatninger, hvor de blev rystet sammen og havde en lang række emner på dagsordenen, de skulle diskutere og implementere.

Klasserepræsentanterne er to udvalgte elever fra hver klasse, som vil gøre en forskel. De får kurser og bliver uddannet i personlig udvikling. Klasserepræsentanterne skal være ekstra opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at alle trives og føler, at de hører til i klassen. Vi vil uddanne en stor gruppe af klasserepræsentanter, som bliver klædt på til at løse deres opgave. I hver klasse bliver en elev ansvarlig for at sikre, at trivsel og læringsmiljø er tiptop; en anden elev bliver ansvarlig for, at klassens læring og læringskultur fungerer for eleverne.

Vi er også i gang med at styrke elevrådet og give det en afgørende placering i skolens beslutningsprocesser. For første gang i år var alle 90 medlemmer på en elevråds-hyttetur, hvor de blev rystet sammen og havde en lang række emner på dagsordenen, de skulle diskutere. De fik også besøg af Rektor Allan Kjær Andersen mfl.

Formålet er at skabe et endnu stærkere fællesskab på skolen og en god klassekultur og skabe stærke elever – Changemakere – der vil gøre en forskel på skolen og i fremtiden.