Når de unge fester

Fester er en del af gymnasielivet. Læs her, hvordan du som forælder kan hjælpe de unge til at få den bedste start på festen. Du kan også melde dig som garderobevagt.

I løbet af året er der både cafe-aftener og fester. Disse ligger er altid på fredage. Caféer er hyggelige, sociale arrangementer fra ca. kl. 16 – 19, mens festerne oftest er fra kl. 20.00 til 00.30. Der bliver solgt alkohol til begge fester.
Datoer for festerne kan altid ses i Lectio og bliver annonceret i Indblik (nyhedsbrev til forældre). Hvis festerne ikke er nævnt nogen steder, er der tale om en privatfest udenfor skoleregi.
Fester og caféer er altid kun for skolens elever, med mindre andet er meldt ud. Til musical, filmfestival Asta og Gallafest er familien inviteret med (noget af tiden).

For fulde elever sendes hjem

Skolen hyrer private vagter til alle arrangementer, hvor der serveres alkohol, og omkostningerne bliver lagt oven i festens billetpris. Hvis vagterne vurderer, at elever er for fulde, kan de tage stikprøver. Hvis elever har en promille over 1,0 bliver de ikke lukket ind, og der kan blive ringet efter en forælder. Hvis elever får det dårligt under en fest og skal hjem, bliver der ligeledes ringet efter en forælder.
Eleverne må ikke selv medbringe/’smugle’ drikkevarer til skolens arrangementer. Overtrædes dette, bliver eleven sendt hjem.

Når de unge holder “opvarmningsfester”

Mange unge på gymnasiet mødes og holder ‘opvarmningsfest’, inden de tager over på skolen til den rigtige fest. ‘Opvarmningen’ har naturligvis til formål, at de unge hygger sig i grupper/klasser og kan følges ad til festen på skolen. Nogle gange går der dog voldsomt druk i disse opvarmningsfester, og det betyder, at flere får alt for meget at drikke, så de ikke er i stand til at deltage i skolefesten – eller får det dårligt under selve festen og bliver sendt hjem.

Hvad kan du som forælder gøre for at hjælpe de unge?

  • Vær med til at sikre, at dit barn får noget at spise, før han/hun begynder at drikke. Det kan gøre en stor forskel !
  • Sørg for, at der er en voksen hjemme under opvarmningsfesten, så det ikke går ud af kontrol.
  • Tal med dit barn om, hvad der skaber en hyggelig og god fest, hvordan der bliver set på gruppepres – og hjælp eventuelt med at gøre ‘opvarmningen’ mindre druk-fokuseret.

Det vil være en stor hjælp for os, at vi har mulighed for at kunne kontakte jer forældre, når der er fest på skolen. Vi gør kun brug af muligheden, hvis den unge får for meget at drikke/bliver dårlig og skal hentes.

For mere info

Skolens politikker: Alkohol, rygning samt adfærd på de sociale medier 

Vær med på sidelinjen

Har du lyst til at møde andre forældre og hjælpe de unge til at få en god fest? Meld dig som garderobevagt til en eller flere af skolens fester. Skriv til Karina på kdb@oegnet.dk

Elever, hvis forældre står i garderoben, har gratis adgang til festerne.

Læs mere her

Tilmeld dig Indblik - nyhedsbrev for forældre

Læs også

For forældre
Nyhedsbrevet til forældre
Kontakt med skolen
Undervisningen på OEG
Forsikring
Studierejser