Rejseregler

Rejseaftale

På Ørestad Gymnasium har vi nogle retningslinjer for vores studierejser og sprogture. Turen er en faglig tur, og her skal  eleverne overholde disse nedskrevne regler og underskrive en blanket og aflevere den til sin lærer før rejsen. 

Rejseregler Ørestad Gymnasium for alle skolens elever:

  • Studie- og sprogrejser er en faglig aktivitet, og derfor gælder skolens ordensregler også på turen (se mere herom på skolens hjemmeside, f.eks her)
  • Det betyder, at alkohol som udgangspunkt ikke er tilladt. Brug af andre euforiserende stoffer er på ingen måde tilladt
  • Det er lærerne, der bestemmer, om der i særlige tilfælde kan dispenseres fra reglerne om alkohol, og om det f.eks. er tilladt at drikke en øl til maden
  • Du skal deltage udhvilet og aktivt i alle faglige aktiviteter. Elever, der ikke deltager, bliver noteret for fravær
  • Du skal overholde indkvarteringsstedets regler
  • Du skal til enhver tid overholde landets love
  • Lærerne afgør, om der i løbet af studieturen kan være dage, hvor du skal være tilbage på hotellet på et bestemt tidspunkt
  • Du skal til enhver tid rette sig efter lærernes anvisninger og overholde de udstukne rammer på besøgsstederne
  • Elever bør altid gå sammen 2 og 2, når de er uden en lærer
  • Elever, der ikke overholder rejsereglerne, får en advarsel. Hvis reglerne brydes igen, kan rektor afgøre, om eleven skal sendes hjem for egen regning

 

Nedenstående blanket skal afleveres til din lærer inden turens start. Dette aftales med din lærer. 

* * * * * * * * * * * * *

Jeg har læst og er bekendt med skolens rejseregler, og har også forstået, at et brud på disse kan medføre sanktioner i form af fravær, en advarsel og i værste fald, at kunne blive sendt hjem for egen regning.

 

Elevens navn_________________________________________________________________

Dato og underskrift____________________________________________________________

Hvis eleven er under 18 år på rejsetidspunktet, skal forældrene underskrive her:

____________________________________________________________________________

 

Læs mere

Studierejser – info

Ordensregler – rygning, alkohol og adfærd på sociale medier

 

Hver måned udsender vi vores nyhedsbrev Indblik – til forældre.  Tilmeld dig her