Grundforløbet

Grundforløbet på Ørestad Gymnasium

I august begynder du i din grundforløbsklasse. Du har undervisning i dansk, matematik, samfundsfag, engelsk, idræt, sprog og kunstnerisk fag. I har også undervisning i almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV).

AP og NV afsluttes med en eksamen efter efterårsferien. Du får karakterer i begge fag, og de kommer til at stå på dit eksamensbevis.

I de første tre måneder bliver du klogere på gymnasiets fag og på den måde, der undervises på. Du bliver samtidig grundigt introduceret til alle vores studieretninger. Vi inviterer desuden dig og dine forældre ind til en samtale, hvor I sammen med lærerne taler om, hvad du har lyst til. Først herefter skal du ønske, hvilken studieretning, du gerne vil gå på.

 

Du kan læse mere om grundforløbet i Velkomstfolderen til nye 1.g’ere.