introtur_madlavning
Betaling af introturen og årsudgifterne

Nye 1.g’ere skal betale 1400 kr., som skal dække de udgifter, som skolen ikke betaler, f.eks. introtur, ekskursioner eller teaterture. For at gøre det så let som muligt, har Ørestad Gymnasium en ordning, hvor du én gang om året indbetaler et fast beløb pr. skoleår til at dække disse udgifter. På den måde skal småbeløb ikke betales hver for sig.

Mange har allerede betalt, men nogle oplever problemer med at kunne betale på Gymbetaling. Årsagen kan være, at vi mangler navn og cpr.nummer på mindst én forældre. Så ring til os, så skal vi hjælpe med jer med at få det i orden, så I har mulighed for at betale.

Husk det er dig som elev, der skal logge på, når samtykkeerklæringen skal udfyldes, og når der skal betales. Hvis du er under 15 år, har du ikke et nem-id og kan derfor ikke betale via gymbetaling. Det skal derfor være en af forældrene, der skal sørge for dette.

Velkomstbrev og velkomstfolder

Læs velkomstbrevet her

Læs velkomstfolderen her

billeder fra introture 2017