Politik: Rygning, alkohol, sociale medier og religion

HVORDAN ER VORES POLITIKKER PÅ SKOLEN - OG HVORFOR ?
gallafest5

På Ørestad Gymnasium har vi klare politikker omkring alkohol, rusmidler, rygning, religionsudøvelse samt adfærd på sociale medier. 

I det følgende vil vi gennemgå vores politikker, så der ikke hersker nogen tvivl om skolens holdning.

Alkohol og andre rusmidler

På skolen
Vi tolerer ikke indtagelse af alkohol eller andre rusmidler på skolen – hverken i undervisningstiden eller uden for undervisningstiden. KUN til skolens annoncerede fester, må der indtages alkohol.
Elever må på ingen måde møde op til undervisning påvirket af alkohol eller andre rusmidler.
Sker dette alligevel, bliver eleven sendt hjem og får en skriftlig advarsel. Hvis eleven bryder skolens alkohol- og rusmiddelpolitik gentagende gange, kan eleven blive udmeldt af skolen.

Ude af huset
På introturen er alkohol ikke tilladt.
På studieture og sprogrejser kan der aftales særlige regler om eventuel indtagelse af en smule alkohol mellem lærerne og eleverne. Overholdes de aftalte regler ikke, kan elever hjemsendes før tid for egen regning.

Fester
Til arrangementer, hvor der ikke er undervisning den efterfølgende dag, f.eks. fester og cafeer om fredagen, er det tilladt at indtage alkohol, men kun den som serveres i baren. Det er ikke tilladt at medbringe eget alkohol til festerne, sker dette alligevel, vil vagterne konfiskere det.
Men vi tillader ikke for fulde elever til festerne. Vagterne i døren kan tage stikprøver af eleverne, og hvis promillen er over 1,0 bliver eleven nægtet adgang, og der bliver ringet efter forældrene. Dette gør skolen meget klart for eleverne før fester.

Hvorfor har vi en alkoholpolitik ?
Læring og alkohol modarbejder hinanden. Men fællesskab og alkohol gør somme tider også. Dels er der mange af vores elever, der ikke drikker, og som dermed ekskluderes fra fællesskabet. Dels betyder den nuværende alkoholkultur, hvor de unge drikker sig fra sans og samling, at de kommer til at gøre ting, som de fortryder og skammer sig over. Og dels betyder et vedvarende alkoholforbrug, at det svækker det, man på skolen er fælles om, nemlig læring.

Rygning og snus

Skolen har strenge regler for, hvor det er tilladt at ryge, og hvor der er rygning forbudt. Det har vi, fordi passiv rygning er skadelig, og fordi vi ikke vil have cigaretskodder liggende foran skolen.

Hvor må der IKKE ryges?
Foran gymnasiet er det strengt forbudt at ryge.
I Mediebyen ved Field’s er det heller ikke tilladt at stå udenfor eller langs siden af bygningen og ryge.

Hvor må der ryges?
Elever må ryge på den anden side af kanalen og oppe på terrassen, er der et etableret rygeområde mellem Winghouse og gymnasiet. Området er tydeligt afgrænset af blomsterkasser. Ingen andre steder deroppe er det tilladt at ryge, af hensyn til folkeskolens elever.
Det eneste sted omkring Mediebyen, hvor der må ryges, er på pladsen bag ved bygningen, hvor borde og bænke er opsat. Alle andre steder er der rygning forbudt.

Skolens holdning til snus
Snus er også et rusmiddel, derfor betragtes det på lige fod med alkohol og rygning. Snus er derfor IKKE tilladt på skolen.

Hvis dette overtrædes, bliver elever idømt samfundstjeneste.

Hvorfor har vi en rygepolitik?
Skolen kan desværre ikke forhindre eleverne i at ryge, selv om det er skadeligt. Men skolen kan begrænse skaderne ved passiv rygning, hvilket er et decideret lovkrav jvf. rygeloven. Derfor er rygning forbudt, bortset fra på de angivede rygeområder. Vi deler samtidigt udendørs arealer med folkeskolens elever, som selvfølgelig ikke skal udsættes for cigaretrøg, når de holder frikvarter.

Mobning

Skolen vil ikke tolerere nogen former for mobning.

Hvis du føler dig mobbet eller chikaneret af andre, er det vigtigt, at du får sagt fra.

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere situationen, skal du søge hjælp hos din klasselærer eller en anden lærer, som du har tillid til.
Oplever du, at en klassekammerat eller en anden elev på skolen bliver mobbet, gælder de samme retningslinjer: Tag fat i problemet, sig fra eller søg hjælp til at håndtere situationen.

Religionsudøvelse

Ørestad Gymnasium er et sekulært sted, dvs. fri for nogen form for religionsudøvelse. Gymnasiet er et læringsrum, og derfor har skolen ikke bederum eller lign. Beslutningen har intet at gøre med specifikke religioner, da det er alle typer religioner, som skolen vælger ikke at lægge lokaler til. Skolen blander sig selvfølgelig ikke i, hvis man dyrker sin religion privat.

Sociale medier – seksualisering og mobning

Skolen har stort fokus på, at vi skal være et sted, hvor alle unge kan færdes i et trygt miljø, hvor man reflekterer over hvad der postes på sociale medier, og hvor man har en gensidig respekt for hinandens grænser. På grund af de sociale medier er det nødvendigt at være ekstra opmærksom på problematikken omkring, hvordan man fremstiller andre og hvorvidt man har lov til det. Billeder vil kunne florere på nettet for altid, og det er helt sikkert ikke alle, der vil synes, det er sjovt ti år efter.

Det omfatter 3.g’ernes faste tradition for at nominere og kåre andre elever i diverse kategorier med fotos og tekst foran resten af skolen. Nu er skolen med til at godkende alle beskrivelser/fotos og nomineringerne, og dvs. at kropsfikseret og/eller seksuelt indhold er et no-go.
Det samme gælder Blå Bog, som ikke må have et indhold/fotos, der kan virke sårende, stødende eller på anden måde have karakter af mobning eller seksuel karakter.
Reglerne omkring introture er strammet op i forhold til tutorerne, som bliver nøje udvalgt. Nu har vi fået nogle nedskrevne og klare retningslinjer for, hvor grænsen går ved forskellige lege og aktiviteter.

Hvorfor blander skolen sig i adfærd på sociale medier ? 
Aktiviteter med seksuelle konfrontationer overskrider mange elevers integritet og normer og skaber usikkerhed og eksklusion. Og for at gøre skaden endnu værre, kan billeder af disse aktiviteter deles på sociale medier med konsekvenser, som de unge ikke kan overskue. Det vil vi ikke tillade i skoleregi. Vi forsøger generelt at lære eleverne om gode vaner på sociale medier, som de kan tage med i deres fritid.

Fælles alkoholkodeks

Vi er med i Gymnasiefællesskabets alkoholkodeks sammen med en lang række andre gymnasier. Se listen  her: 

Baggrund
Gymnasierne afholder fester og cafeer, som skal være inkluderende for alle elever. Og det kan ikke lade sig gøre, hvis alkoholindtagelse bliver for dominerende. Gymnasierne vil med dette fælles kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med skolens kultur og omgangsformer.

Læs det fælles kodeks her

 

 

Læs om skolens alkoholpolitik her.

Læs også

Når de unge fester 

Pædagogisk grundlag
Studie- og ordensregler
Fraværs- og frafaldspolitk