Rektors ansvarsområder

Rektor er skolens daglige leder under ansvar over for skolens bestyrelse. Rektor varetager overordnede ledelsesopgaver.

 • Strategi og politikker
 • Organisationsdesign og organisationsudvikling
 • Ledelse af ledelsesgruppen
 • Ekstern interessevaretagelse
 • Ledelseskontakt til kvalitetschef
 • Rekruttering af personale

Desuden behandler rektor klager vedr. undervisning og eksamen. 

 

Rektor viser Vækstforum rundt_600x471

Rektors ansvarsområder

Rektor er skolens daglige leder under ansvar over for skolens bestyrelse. Rektor varetager overordnede ledelsesopgaver.

 • Strategi og politikker
 • Organisationsdesign og organisationsudvikling
 • Ledelse af ledelsesgruppen
 • Ekstern interessevaretagelse
 • Ledelseskontakt til kvalitetschef
 • Rekruttering af personale

Desuden behandler rektor klager vedr. undervisning og eksamen.

Hverv internt

 • Sekretær for Ørestad Gymnasiums bestyrelse, ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og skriftlige oplæg til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.
 • Formand for MIO (SU og sikkerhedsudvalg i statslige institutioner)
 • Medlem af styregrupper for eksternt finansierede projekter.

Hverv eksternt

 • Medlem af fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Centrum og det forpligtende samarbejde i Region Hovedstaden
 • Medlem af styregruppen for “Gymnasiefællesskabet”
 • Medlem af styregruppen for Genvej.nu
 • Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen ved Metropol
 • Det merkentile uddannelsesudvalg ved CPH Business
 • Medlem af bestyrelsen for Film & Foto skolen
 • Medlem af bestyrelsen for Ørestad Kultur
 • Medlem af aftagerpanelet på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KUA

Se også

Organisationen
Rektors resultatlønskontrakt

Hvem er rektor?

allan

Allan Kjær Andersen

Rektor på Ørestad Gymnasium siden 2005.

Cand.mag. i dansk og historie.

Tidligere rektor på Middelfart Gymnasium og HF-kursus og på Borupgaard Amtsgymnasium i Ballerup.

Deltager i debatten om fremtidens skole i bl.a. medier og på sin blog.

Følg rektor på twitter

search

@allankjaer