Linksamling: Lovpligtige oplysninger

På denne side kan du finde link til oplysninger, som de gymnasielle uddannelser er forpligtet til at offentliggøre på deres hjemmeside, i henhold til bla. “Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne”.

Oplysningerne er organiseret i forhold til de to tjeklister med krav, som Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling har udarbejdet til kvalitetskontrol af hjemmesiderne. Link til tjeklisterne findes til højre for artiklen.

Oplysningerne er samlet her for at lette det offentlige tilsyn med skolens hjemmeside, men kan naturligvis også findes på de relevante undersider på hjemmesiden, eller ved at bruge sitets søgefunktion.

Tjeklistens fællesdel

1.1 

Skolens hjemmeside har et søgefelt, som kan benyttes til at finde relevante oplysninger på hele sitet.

1.2

Ørestad Gymnasium udbyder StX.

Studieretninger og fag 

Studieplaner

Uddannelsesmål (stx-bekendtgørelsen)

1.3

Aktuelt værdigrundlag findes her:

Strategi og politikker 

Anti-mobbepolitik (stadig under udarbejdelse)

1.4

Pædagogisk grundlag

1.5

Indsatsområder 

1.6 

Karakterer 

Kriterier for karaktergivning

1.7

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

1.8

Overgang til uddannelse

1.9

Ikke relevant for Ørestad Gymnasium, da de almene/studiekompetencegivende ungdomsuddannelser ikke er omfattet af kravet om oplysninger om overgangsfrekvens til beskæftigelse.

Læs uddybelse her

1.10 

Oplysningerne på skolens hjemmeside er hentet fra de centrale databaser i henhold til vejledningen om kvalitetssikring af hjemmesider.

1.11

Aktuelle evalueringer af undervisning

1.2

Oplysninger, der ikke er omfattet af vejledningen, men som skolen finder væsentlige, vil blive offentliggjort på hjemmesiden i den forbindelse, det findes relevant.

2: Administration

2.1 

Vedtægter 2013

2.2

Bestyrelsens mødemateriale

2.3

Bestyrelsesmedlemmer

2.4

Rektors Resultatlønskontrakt

2.5

Undervisningsmiljøvurderinger findes her

2.6

Information om elevråd

2.7 

Sociale klausuler

Ørestad Gymnasium har løbende medarbejdere ansat i virksomhedspraktikker og løntilskudsordninger.

 

Tjeklistens gymnasiespecifikke del

1.1, 1.2 og 1.3 

Informationer om studieretninger, uddannelsesudbud og valgfag findes her

1.4

I beskrivelsen af hver enkelt studieretning på hjemmesiden findes under punktet “Hvad kan man blive” et dybt link til Adgangskortet, som viser hvilke videregående uddannelser, studieretningens fagkombination giver adgang til.

Studieretninger

1.5

Under beskrivelsen af hvert enkelt fag, som gymnasiet udbyder, findes link til uddannelsesmål og læreplaner for det enkelte fag, som de er angivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Find beskrivelser af alle fag her 

1.6 

Studieplaner

1.7

Optagelsesinformation

1.8

I tilfælde, hvor en individuel kompetencevurdering er nødvendig, henholder Ørestad Gymnasium sig til de faglige mindstekrav anført i Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser.

1.9

Under hver enkelt studieretning angives det, om der er ekstra omkostninger forbundet til studieretnigen i form af for eksempel rejser.

Information om udgifter i forbindelse med studierejser

Information om brugerbetaling – punkt under udarbejdelse

1.10 

De i stk. 2 specificerede oplysninger, der retter sig imod konkrete oplysninger om specifikke eksamener, er tilgængelige på hjemmesiden når eksamen er udtrukket.

De i stk. 3 specificerede oplysninger er alle tilgængelige i Elevhåndbogen

1.11

Studie- og ordensregler

1.12

Fastholdelsesstrategi 

1.13

Evalueringsstrategi

1.14

Nøgletal:

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til uddannelse

Karakterer 

2.1, 2.2 og 2.3

Ikke relevant, da Ørestad Gymnasium ikke udbyder enkeltfags HF.

2.4 

Studieplaner

2.5

Studiebog – punkt under udarbejdelse

2.6

Undervisningsmiljøvurdering

3.

Ikke relevant, da Ørestad Gymnasium ikke udbyder gymnasial supplering.

4.

Energimærkning Ørestad Gymnasium, 2012