Personalehåndbog

Her finder du relevant information og retningslinjer om OEG for ansatte.

Administration Ansættelse, løn, sygdom, tidsregistrering, tjenesterejser, feriefridage, barselssorlov mm.
Ny lærer Nyttig information til nye lærere
Organisering Faggrupper, ledelse, studieretningsteams, klasseteams mm.
Beredskab Brandalarm, pressehåndtering, akutte kriser, ved ulykker m.v.
Støtteordninger til elever Mentorordning, studievalg, tillidsrepræsentant, vejledning til elever og medarbejdere, mm.
Undervisning Digital og virtuel undervisning, klager og snyd, sygeundervisning, karakterer, studieplaner, mm.