Personalehåndbog

Her finder du relevant information og retningslinjer om OEG for ansatte.

Administration Ansættelse, løn, sygdom, tidsregistrering, tjenesterejser, feriefridage, barselssorlov mm.
Beredskab Brandalarm, pressehåndtering, akutte kriser, ved ulykker m.v.
Forløb, opgaver og projekter Information om AP, AT, DHO, SRO, SRP og skriftlighed
Ny lærer Nyttig information til nye lærere
Organisering Faggrupper, ledelse, studieretningsteams, klasseteams mm.
Politikker Misbrug, fravær, studieregler, ordensregler mm.
Traditioner Bogstavmiddag, OEG Samling, Multiforestillingen m.v.
Trivsel Håndtering af problemer, stress, sociale medier, presse o.l.
Undervisning Digital og virtuel undervisning, klager og snyd, sygeundervisning, karakterer, studieplaner, mm.
Vejledning og støtte Mentorordning, studievalg, tillidsrepræsentant, vejledning til elever og medarbejdere, mm.