Engelsk A, spansk A, fransk B

Engelsk A – Spansk begyndersprog A – Fransk fortsættersprog B

De sproglige studieretninger på OEG giver dig adgang til verden. I dag er engelsk en nødvendighed, men ikke nok, hvis du vil deltage i den globale sammenhæng. På de sproglige studieretninger får du kompetencer til at forstå kultur og kulturforskelle.

Sprogvidenskabelig studieretning
På den sprogvidenskabelige studieretning specialiserer du dig i sprog og derfor er der ikke krav om et naturvidenskabeligt fag, fx matematik, på B-niveau. Du har til gengæld mulighed for at hæve fransk B til A-niveau og på den måde få 3 sprog på A-niveau. Det vil betyde, at du får en studentereksamen med 5 A-fag, da du også har dansk og historie på A-niveau.

Vi arbejder kreativt og tværfagligt med sprogindlæringen indenfor emner som kultur, identitet, musik, sport, historie. Vi lærer sprog ved at lave videoer og lydoptagelser. Vi arbejder med sprogdage, hvor vi fx tager tid ud til at se og analysere en film og tale om den.

Hvad kan du bruge engelsk, spansk og fransk til?
Spansk er verdens næststørste modersmål, efter mandarin, og 535 millioner mennesker ventes at have spansk som modersmål i 2030. Det gælder Spanien og alle lande i Latinamerika, bortset fra Brasilien. Sproget er i dag modersmål i over 20 lande og er ved at blive første fremmedsprog i en lang række lande.

Fransk er hovedsprog i forbindelse med kultur, politik og handel. Frankrig er en vigtig handelspartner for Danmark, og fransk bruges som fællessprog i EU og mange internationale organisationer.

Sprog giver fremtidsmuligheder
Sprog er en kompetence, som i sig selv giver adgang til mange typer jobs, men kan også være et rigtig godt supplement til uddannelser som fx. ingeniør, jura, PR & marketing og alle humanistiske fag.

Du kan søge ind på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samt handelshøjskoler som CBS. Du kan blandt andet arbejde inden for kommunikation, kulturformidling og medier. Du får samtidig gode muligheder for at arbejde internationalt, fx som journalist, i en humanitær organisation eller et firma, der handler med landene.

Hvordan arbejder vi?
Vi arbejder med tekster, film, sange og andre medier på originalsprogene. Du træner din sprogbeherskelse, kommunikative færdigheder og analyseevner bl.a. gennem kreative arbejdsformer som fx videooptagelser, små spillefilm og rollespil.
Du lærer at arbejde fagligt og tværfagligt med samfund, medier og politik. På Ørestad arbejder du tidssvarende og digitalt med aktuelle temaer som fx Fake News, ungdomskulturer i Europa og det multikulturelle i storbyen. Vi arbejder med meget synlige læringsmål, og du får kontinuerligt feedback af din lærer. Det er med til at sikre dig faglig udvikling.

Sprogdage og særlige aktiviteter
Udover den almindelige undervisning tager vi også på ekskursioner og afholder særlige temadage. Fx. tager vi i biografen, i teatret, på museer og får besøg af oplægsholdere. Vi afholder også sprogcaféer med sjove aktiviteter og lektiehjælp.

Hvilke fag og valgfag kan jeg få på denne studieretning – Klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Besøgsdag på ØrestadÅbent hus d. 24 januar 2019Sådan søger du optagelse

Studierejsen i 2.g tager typisk udgangspunkt i sprogfagene.

Når du går på en sproglig studieretning, kommer du på flere studierejser i løbet af din gymnasietid, og du vil komme til at rejse med både engelsk og spansk.
På Ørestad har vi flere partnerskoler i Spanien, som vi arbejder tæt sammen med. Det giver mulighed for, at du kan komme til at træne dit sprog i virkeligheden, udenfor klasselokalet.

SNAPCHAT:
oegsnap
INSTAGRAM:
Oerestadgym
FACEBOOK:
Ørestad Gymnasium