Samfundsfag A, engelsk A

maxresdefault

Den globale verden er under forandring og USA’s dominans udfordres af andre magtcentre i verden som f.eks. Kina, men også EU og Rusland er store spillere på den internationale scene.

Studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A sætter fokus på internationale forhold med betydning for bl.a. Danmark, England og USA og du får udviklet dit kulturelle udsyn. Du kommer til med udgangspunkt i studieretningsfagene at arbejde med engelsk-amerikansk sprog, litterære værker og medier samt politik, økonomi, sociologi og international politik.

Du arbejder med:

I samfundsfag kan du komme til at undersøge, hvordan vi danner vores mening om politik og hvilken rolle familie, venner og medier spiller i denne proces, hvorfor briterne har stemt sig ud af EU og hvilke konsekvenser det vil have for det europæiske samarbejde, eller effekten af at give skattelettelser for dansk økonomi.

I engelsk vil du fokusere på klassisk og moderne litteratur samt non-fiktionstekster fra den engelsksprogede verden, historiske, kulturelle og politiske forhold i USA og Storbritannien og kulturmøder og kultursammenstød.

Særlige aktiviteter:

Ud over den almindelige undervisning tager vi også på studietur til et europæisk land, deltager i f.eks. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken. Eller det kan være en rundvisning af Gadens Stemmer, besøge et meningsmålingsinstitut eller et EU-kontor, så du også kommer ud i det “virkelige liv” og tester og afprøver din viden.

Hvad kan du bruge studieretningen til?

Med en studentereksamen med Samfundsfag A og Engelsk A, har du adgang til f.eks. journalistuddannelser, kommunikation, markedsføringsøkonom, international studies, sprogofficer og statskundskab.

Hvilke fag og valgfag kan jeg få på denne studieretning – Klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Besøgsdag på ØrestadÅbent hus d. 24 januar 2019Sådan søger du optagelse

SNAPCHAT:
oegsnap
INSTAGRAM:
Oerestadgym
FACEBOOK:
Ørestad Gymnasium