Samfundsfag A, matematik A

charts-computer-data-669615

Den danske velfærdsstat står overfor store udfordringer blandt andet på grund af den øgede andel af ældre mennesker i befolkningen. Men også som følge af den stigende globalisering, som presser nationalstaten. Med Samfundsfag A og Matematik A klædes du på til at kunne forklare samfundsudviklingen ud fra viden om matematiske modeller og samfundsfaglig viden om prioritering af knappe ressourcer.

Matematik og samfundsfag arbejder sammen om at give dig en forståelse af emner i f.eks. økonomi men også andre samfundsfaglige emner, hvor du bruger statistiske modeller. Det kan f.eks. være når du skal belyse ulighed både i Danmark, men også globalt.

Studieretningen vil sætte dig i stand til at arbejde systematisk og kritisk med de data, der ligger til grund for økonomiske og politiske beslutninger og finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger som ulighed og økonomisk krise. I studieretningen kommer du til at arbejde med blandt andet politik, økonomi og sociologi, lave matematiske beregninger, statistikker og hypotesetest og lære at forholde dig kritisk til dem.

Du arbejder med:

Du vil bl.a. komme til at arbejde med kvalitative og kvantitativ undersøgelser og analyser, statistik og vil f.eks. komme til at arbejde med, hvilke data, der ligger til grund for politiske beslutninger og vælgernes adfærd, og dermed hvorfor Trump blev valgt som præsident i USA. Eller hvordan man kan måle lykke, og at danskerne er et af de lykkeligste folk i verden. Det kan også være matematiske analyser af spørgeskemaundersøgelser.

Særlige aktiviteter:

Ud over den almindelige undervisning tager vi også på studietur til et europæisk land, deltager i f.eks. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken. Eller det kan være en rundvisning af Gadens Stemmer, besøge et meningsmålingsinstitut eller et EU-kontor, så du også kommer ud i det “virkelige liv” og tester og afprøver din viden.

Hvad kan du bruge studieretningen til?

Med en studentereksamen med Samfundsfag A og Matematik A, har du adgang til f.eks. e-designer, erhvervsøkonomi, finansøkonom, forsikringsmatematik, statskundskab og international studies.

Hvilke fag og valgfag kan jeg få på denne studieretning – Klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Besøgsdag på ØrestadÅbent hus d. 24 januar 2019Sådan søger du optagelse

SNAPCHAT:
oegsnap
INSTAGRAM:
Oerestadgym
FACEBOOK:
Ørestad Gymnasium