Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Matematik B B
Samfundsfag A A A
Erhvervsøkonomi C C
Obligatoriske fag
Almen Sprogforståelse C
Naturvidenskabeligt Grundforløb C
Dansk A A A
Historie A A A
Idræt C C C
Almen Studieforberedelse B B B
Engelsk B B
Fysik C
Kemi C
Biologi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Valgfag
1. Et kunstnerisk valgfag (Billedkunst, Drama, Mediefag eller Musik) i 1. g
2. Fremmed sprog (Tysk fortsætter, Fransk Fortsætter, Spansk eller Kinesisk) i 1. og 2. g
3. Et frit valgfag (Billedkunst, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informationteknologi, Musik, Psokologi) i 3. g
Hæv et fag fra B til A (Matematik A, Engelsk A, Tysk A/Fransk A OBS. Hvis 2 fremmedsprog er Spansk A eller Kinesisk A, skal der ikke vælges et B til A-niveau i 3. g
Innovation
- nye veje, nye ideer

På studieretningen Innovation lærer du at få kreative idéer og udtænke innovative løsninger i samfundet og for virksomheder.

Du arbejder for eksempel med, hvordan Siemens kan gemme al den energi, deres vindmøller producerer. Eller du analyserer, hvorfor der altid er trafikpropper på de store veje ind til København om morgenen.

Du forsøger at finde nye løsninger på problemet. Løsninger, som du bakker op med matematiske beregninger, når du for eksempel analyserer trafikbelastningen og regner på, hvad trafikpropper koster samfundet.

Du får viden om innovative metoder ved at arbejde systematisk med innovative netværk.

Hvordan er det at gå på Innovation
Afspil video

Daniel og Julie går i 2.e på studieretningen Innovation.

Gode idéer kræver viden

På Innovation skal du synes, det er sjovt at blive klogere. For du skal vide en masse om det emne, du vil finde løsninger indenfor.

Du skal derfor ikke være bange for at fordybe dig i bøger og artikler, før du udvikler idéer.

Det er heller ikke sikkert, at din første idé er den bedste. Derfor skal du ofte arbejde med din idé igen og igen, så den kan blive endnu bedre.

Prøv dine idéer af i virkeligheden

På Innovation arbejder du i grupper, hvor du prøver ledelsesroller og samarbejdsteori af i praksis.

Du tager på besøg på virksomheder, der tænker nyt, og møder og interviewer ledere i det danske erhvervsliv.

Du deltager også i European Business Game – en konkurrence, hvor du laver din egen virksomhed med idé, budget og marketingsstrategier.

IMG_2696_web

Du arbejder bl.a. med

  • Indsamling af data og analyser
  • Kreative måder at få idéer på
  • Strategier for ledelse og marketing
  • Iværksætteri
  • Lokale innovative netværk
  • Bæredygtighed

Hvad kan du blive?

Med en studentereksamen fra Innovation kan du læse videre på mange uddannelser på handelshøjskolerne eller inden for samfundsvidenskab.

En oplagt uddannelse kunne være diplomingeniør i Proces og Innovation fra DTU (kræver supplerende kemi som valgfag).

Se flere uddannelser på Adgangskortet.

Studieretningsfag

Samfundsfag Matematik Erhvervsøkonomi Se oversigt

Prøv gymnasielivet

TILMELD BESØGSDAGE

OEG og TV2 Lorry dækker folketingets åbning 03. October 2018
Værd at vide
Hvad går en studieretning ud på?
Hvordan er undervisningen?
Søg optagelse
Samfundsvidenskablige
Innovation - nye veje, nye ideer
Globalisering - hvis du har ambitioner på egne og din omverdens vegne
Psykologi - hvis du vil være klogere på, hvorfor mennesker gør, som de gør