Billedkunst
Billedkunst
Afspil video

Bliv visuelt udfordret, få analytiske færdigheder og historisk forståelse for traditionel og moderne kunst

I billedkunst på Ørestad Gymnasium, arbejdes der med to aspekter af kunst og design. Du får både teoretisk forståelse for fagets redskaber og analysemetoder, men også en historisk introduktion til kunstens udvikling gennem tiden. Derudover trænes dine visuelle færdigheder indenfor forskellige genre, da der er stor sammenhæng mellem teori og praksis. Du vil arbejde med dit personlige udtryk og eksperimentere med stilformer, og du øver dig derfor i at tænke kreativt, forstå æstetiske processer og arbejde med moderne visuelle fænomener. Undervisningen indebærer også projektarbejde, hvor du har mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde, træne dine personlige evner og virkeliggøre dine ideer.

 

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen planlægges efter forløb, så du bliver undervist i mange forskellige aspekter og emner inden for billedkunsten. Det kan fx være menneskekroppen i kunsten, politisk kunst, street art, arkitektur, skulpturer og kunsthistoriske perioder. Faget har altså også en samfundsrelateret vinkel, der interesserer sig for kunstens kulturelle og menneskelige betydning.

IT er en naturlig del af faget, og du introduceres til billedbehandlingsprogrammer og tegneprogrammer som en ny mulighed for det visuelle udtryk. Derudover kommer du på ekskursioner, hvor du ser moderne kunstudstillinger, og hvor du kan bruge din teoretiske og faglige viden fra undervisningen til at analysere og gennemskue et værks udtryksform. Således varierer undervisningsformen og udgør en helhed for din forståelse for kunst.

 

Læs mere omfagene

Alle fag

Studieretninger
Kunstneriske
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Naturvidenskabelige