Engelsk

Engelskfaget i gymnasiet giver dig sproglige kundskaber og kulturel viden

2jn i London2_0 2.j og 2.n på studietur i London.

I gymnasiet er undervisningssproget i dette fag hovedsageligt engelsk, og du vil opdage, at der stilles betydeligt større krav til sproglig præcision såsom korrekt grammatik og udtale. Engelskfaget er en kombination af flere faglige perspektiver, så udover sproglige færdigheder, vil du i undervisningen blive klogere på litteratur, kultur og historie fra engelsksprogede områder og yderligere forstå disses indflydelse på resten af verden. Britisk og amerikansk kultur er kerneområder, men du vil også komme til at beskæftige dig med områder i verden, der tidligere har været under britisk indflydelse (fx Indien og visse afrikanske lande).

I grundforløbet vil du blive introduceret til grundlæggende fagbegreber, der knytter sig til arbejdet med at forstå og fortolke tekster, film, hjemmesider m.m. Formålet med undervisningen i engelsk er at lære dig korrekt og præciseret engelsk, så du kan forstå de sproglige nuancer kende forskel på formelt og uformelt engelsk og orientere dig i den globale og internationale verden. Faget er således også karierrefremmende og har fokus på at udruste dig til fremtidige studier.

Du skal som minimum have engelsk på B-niveau i gymnasiet, men på flere studieretninger er A-niveau obligatorisk.  Hvis dette ikke er tilfældet på din studeretning, kan du opgradere fra B-niveau til A-niveau i 3.g, hvor der stilles endnu større krav til din viden om grammatik og fortolkning af tekster, og du vil komme til at læse tekster af større sværhedsgrad som fx Shakespeare.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske
Naturvidenskabelige