Filosofi

Filosofi er et valgfag, der beskæftiger sig med spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige eksistens.

Er det et moralsk problem at klone et menneske? Hvad vil det sige at have et retfærdigt samfund? Har vi en fri vilje, eller er vi blot styret af vores drifter? Alt dette kan vi diskutere i faget filosofi. Faget styrker dig i arbejdet med dine andre gymnasiefag, f.eks. dansk, historie, samfundsfag, religion, oldtidskundskab, biotek, biologi, fysik og matematik. Faget er også studieforberedende, da de fleste kortere- og længerevarende uddannelser indeholder elementer fra filosofi, f.eks. læge, statskundskab, pædagog, advokat, psykolog, sygeplejerske, bioteknologi, biologi og mange af uddannelserne på CBS (business ethics, ledelse).
 
Hvordan foregår undervisningen?
Vi læser korte uddrag af kendte filosoffernes egne tekster, og analyserer deres argumentation. Vi diskuterer forskelle og ligheder mellem forskellige filosofiske standpunkter, og overfører filosoffernes diskussioner til dilemmaer og problematikker du kender fra din egen hverdag. Faget har ingen skriftlig dimension, og til mundtlig eksamen kommer du op i tekst, som du har gennemgået med klassen. 

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske