Naturgeografi

Forstå jorden – og menneskene på den.

Naturgeografi handler om aktuelle forhold og problemstillinger, der har stor relevans for hverdagen lokalt, regional eller globalt.

Det kan f.eks. være

  • Kan vi brødføde verdens befolkning i fremtiden?
  • Hvordan erstatter vi olie som energikilde?
  • Hvad bliver konsekvenserne af global opvarmning?
  • Kan vi sikre os mod naturkatastrofer?

Forstå jorden rundt om i verden

I naturgeografi beskæftiger du dig med jordens grundlæggende naturprocesser og naturforhold og deres betydning for menneskets livsvilkår. Du får derfor en sammenhængende forståelse af, hvad der får forskellige egne af jorden til at fremtræde forskelligt og give mennesker i verdens regioner forskellige livsvilkår – f.eks. hvorfor der er tørke nogle steder, og hvorfor nogle lande har adgang til billig energi.

Bliv klædt på til at tale om global opvarmning og naturkatastrofer

Du lærer at foretage empiriske undersøgelser, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater. Du opnår yderligere en bedre forståelse for vores omverden, så du bliver i stand til at deltage i den aktuelle debat om f.eks. globale opvarmning, miljøpåvirkninger, bæredygtighed, naturkatastrofer, alternative energiformer m.m.

Naturgeografi indgår også i tværfaglige samarbejder med andre fag i gymnasiet, f.eks. i forbindelse med AT. En del vælger også at skrive SRP i faget – gerne sammen med samfundsfag eller engelsk, hvor der er mulighed for at skrive om fx CO2 kvoter, fremtidens byplanlægning og hvordan naturressourcer kan føre til konflikter.

Naturgeografi – både i og uden for klasselokalet

Arbejdsformerne varierer lige fra klasseundervisning, par- og gruppearbejde og elevfremlæggelser til mere selvstændige og større projekter. Eksperimentelt arbejde, hvor der hentes data, indgår som en vigtig del af undervisningen.

På C-niveau vil der være et mindre antal skriftlige arbejder, der er opsamlende på indholdet i undervisningen, og der indgår også mindre ekskursioner i undervisningen. Hæves faget yderligere til B-niveau, er der mere tid til at arbejde med cases og projekter, f.eks. i samarbejde med lokale eksterne aktører og længere ekskursioner f.eks. til Nordsjælland og Bornholm.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske