Undervisningen

Undervisningen på Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium består af 2 bygninger. Hovedbygningen, der er et stort rum i 5 etager forbundet af en stor central trappe, og bygningen Mediebyen i 2 etager. Begge bygninger er bygget til moderne undervisning, og derfor ligner OEG ikke andre gymnasier. Undervisningen er også anderledes end på andre gymnasier, for arkitekturen byder på mange forskellige læringsmiljøer, der giver mulighed for at bruge mange forskellige arbejdsmetoder. Det kan du læse meget mere om her.

 

Det åbne og moderne gymnasium

De åbne rum betyder, at man altid kan se de andre elever på skolen. Selv klasselokalerne har store ruder, så man både kan kigge ind og ud, og det giver en dynamik og en følelse af at tilhøre et stort læringsfællesskab. Man kunne tro, at det åbne rum medfører en masse støj, men eleverne lærer hurtigt at vise hensyn til hinanden.

 

Computeren

Computeren er vores vigtigste arbejdsredskab. Den gør mange arbejds- og læringsprocesser nemmere, men vi bruger den kun der, hvor det giver mening. F.eks. læser vi stadigvæk romaner i bogform ligesom alle andre, men elevernes bøger, materialer og opgaver er digitale. I dagligdagen bruger vi google-sites, hvor eleverne har adgang til alle deres fag og undervisningsplaner for de enkelte moduler.

Læs mere om, hvorfor og hvordan vi bruger computere i undervisningen

 

Holdmiljøerne (klasselokalerne)

En stor del af undervisningen foregår i klasselokaler, som man kender dem fra folkeskolen med læreren eller eleverne ved tavlen. Her kan både lærer og elever nemt koble sig til projektoren. Det er nemlig vigtigt for os, at det digitale er nemt, tilgængeligt og driftsikkert.

 

GruppemiljøerneSTX, Gymnasium, Ørestad Gymnasium åbne lokaler, gruppemiljø, københavn, mediefag innovativt

En anden stor del af undervisningen foregår i åbne gruppemiljøer. I stedet for traditionel tavleundervisning, hvor læreren er i fokus, er det nu eleverne, der skal arbejde sammen i grupper, for at løse modulets opgaver. Læreren skifter derfor rolle, og fungerer mere som coach og konsulent. Gruppearbejdet giver mulighed for fordybelse og træner elevernes selvstændighed, ansvarlighed og samarbejdsevner. Eleverne er i høj grad ansvarlige for egen læring, men har altid adgang til lærerens hjælp.

 

Alenemiljøerne

Der er mange steder, hvor man kan arbejde alene. De runde fat-boy områder er populære, men man kan i princippet arbejde alene næsten alle steder i bygningen, for vi er vant til, at undervisning ikke kun foregår i klasselokalerne.

 

Virtuel undervisningSTX gymnasium København, ørestad gymnasium Mediegymnasium, innovativt åbent arkitektur, lokaler, undervisning, virtuelt modul, virtuel undervisning Elever med en computer

På OEG ser vi virtuel undervisning som en naturlig og vigtig integreret arbejdsform. De virtuelle moduler finder sted, når en lærer ikke kan være til stede på skolen. Inden et virtuelt modul lægges der et arbejdsark eller en skriftlig opgave op på fagets Google site, som eleverne har modulet til at gennemføre. Dette kan både udføres synkront, hvor undervisningen finder sted på det tidspunkt, der står i skemaet, men kan også udføres asynkront, hvor eleverne får mulighed for selv at bestemme, hvornår de vil lave opgaven.

 

Idrætsundervisningenidræt undervisning sport gymnastik elever

Vi har selvfølgelig en stor moderne multihal, men idrætsundervisningen foregår også mange andre steder. Det kan være i fitnessrummet eller dansesalen, hvor eleverne også kan være udenfor undervisningstiden, på skaterbanen eller fodboldbanen. Det kan også være på en idrætshøjskole, som alle eleverne kommer på i løbet af 1.g.

 

Laboratorierne

På øverste etage i hovedbygninger finder man forskellige laboratorier, hvor eleverne laver forsøg i f.eks. kemi, fysik, biologi eller bioteknologi. Nogle laboratorier er i lukkede lokaler, mens andre er ude i det åbne rum.

 

MediebyenSTX gymnasium København, ørestad gymnasium Mediegymnasium, mediebyen, mediefag A, innovativt åbent arkitektur, lokaler, undervisning, live, professionelt, kamera gear

Ud over holdmiljøer, gruppemiljøer og multisalen finder man tv-studiet, redigeringslokalet og alt vores professionelle udstyr i Mediebyen. Alle elever har undervisning i Mediebyen, men det er primært mediefag, der holder til her. Ørestad Gymnasium tilbyder nemlig som de eneste i Danmark en studieretning med både mediefag og engelsk på A-niveau.

 

Ud af huset

En del af undervisningen foregår væk fra gymnasiets bygninger. Det kan være teaterture, virksomhedsbesøg, eksperimenter i naturen eller konferencer i andre lande. Vi er nemlig med i en del netværk, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af landegrænser.

 

StudierejserneStudietur, rejse, studierejse, indien, elever, fritid, undervisning, samarbejde, skole

I 1.g kommer eleverne både på introtur og på idrætshøjskole. I 2.g tager eleverne på studieretningsstudieture, mens eleverne i 3.g tager på sprogrejse. Elever på den engelsksprogede studieretning med samfundsfag A og engelsk A har desuden mulighed for at rejse til vores partnerskole i Indien, ligesom eleverne på den sproglige studieretning får mulighed for en ekstra sprogrejse, så de kan træne deres sproglige kompetencer.

Computeren

Ørestad Gymnasium er et digitalt gymnasium, hvor computeren er vores vigtigste arbejdsredskab. Læs mere om hvorfor og hvordan vi bruger computere i undervisningen.

Læs mere

Studieretninger

Naturvidenskabelige

Sproglige

Samfunds-videnskabelige

Kunstneriske