Valgfag på OEG

På gymnasiet har man ud over sine to (tre) studieretningsfag og de obligatoriske fag også et kreativt fag i 1.g (musik eller mediefag for eksempel) samt et sprogfag (tysk, fransk spansk eller kinesisk). Men man skal også vælge typisk to valgfag. 

De obligatoriske fag på gymnasiet er: dansk, historie, religion, oldtidskundskab, matematik, engelsk, fysik, samfundsfag, idræt og naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP). Dvs. det er fag alle skal have uanset, hvilken studieretning man vælger. Dog kan der være forskel på, hvilket niveau, man får faget på.

Der findes således tre niveauer på gymnasiet. Nemlig A, B og C-niveau. Ens studieretningsfag er på A-niveau, mens andre fag er på B eller C-niveau.

Når man har valgt studieretning i slutningen af Grundforløbet, skal man efterfølgende vælge sine valgfag. Her kan du se, hvilke valgfag vi har på Ørestad Gymnasium. Det er dog ikke sådan, at man frit kan vælge mellem alle fagene. Ens valgmuligheder vil være afhængig af, hvilken studieretning man går på.

Du kan være helt rolig. Du vil selvfølgelig få mulighed for at høre om fagene, inden du skal vælge i midten af 1.g.

Her kan du se alle de valgfag, vi har på Ørestad Gymnasium
 A-niveau                 B-niveau                C-niveau
Engelsk Biologi Erhvervsøkonomi
Fysik Billedkunst Mediefag
Kemi Drama Filosofi
Matematik Fysik Retorik
Samfundsfag Idræt Drama
Tysk fortsætter Kemi Psykologi
Fransk fortsætter Matematik Latin
Mediefag Informatik
Naturgeografi Musik
Psykologi Billedkunst
Matematik Astronomi
Samfundsfag
Musik