Hvem er OEG Changemakers?

OEG Changemakers er elever, der går forrest.

Man kan være en Changemaker på mange måder. Det handler om engagement og viljen til at skabe forandring. Vores Changemakers brænder for at gøre en forskel både på og uden for skolen – og det gør de!

Changemaker
Afspil video

Alle elever kan blive changemakers. Men vi har udviklet et særligt changemaker-program for de elever, der påtager sig et vigtigt ansvar og spiller en betydningsfuld rolle i udviklingen af en aktiv og engageret changemaker-kultur på skolen.

Hos os er gymnasieuddannelsen ikke bare en adgangsbillet til videregående uddannelse og til en god karriere. Det er den bestemt også. Men for os er formålet også at uddanne elever, som vil arbejde aktivt for det fælles bedste, og som vil og tør ændre og tage ansvar.

Det er stærke, handlekraftige unge mennesker, der kan tænke selv, samarbejde og handle ude i verden. Det handler ikke ‘kun’ om at kunne pensum og score høje karakterer. Eleven skal være en ægte Changemaker – én, der vil gøre en forskel.

Changemaker-programmet

Det er vores udgangspunkt og mål, at alle kan være Changemakers. Det arbejder vi systematisk med i den faglige og tværfaglige undervisning. Men eleverne skal ikke blot være Changemakers, når de forlader skolen. De har også en helt afgørende rolle ift. at sikre, at vi lever op til vores ambitiøse mål.

Elever der har deltaget i dette program gennem det tre-årige forløb, vil til studentereksamen, som supplement til deres eksamensbevis, få et særligt changemaker-diplom, som de kan anvende som dokumentation, når de søger ind på videregående uddannelse i Danmark og resten af verden.

Changemaker-programmet består af:

  • en elevrådsrepræsentant i alle klasser, som styrker elevernes indflydelse på alle skolens forhold
  • to klasserepræsentanter i hver klasse, en med ansvar for læring og en med ansvar for trivsel, som sammen med lærerteamet styrker trivsel og læringsmiljø i klasserne
  • aktive udvalg, der arbejder med politiske, sociale og kulturelle emner (f.eks. det grønne udvalg, globaludvalget, Amnestyudvalget, seksuelle minoriteter, Gamer-udvalget, event-udvalget, OEG-samling, TV2 Lorry. Udvalgene sørger for at der er liv og arrangementer på skolen uden for undervisningen
  • ambassadører, som modtager skolens mange gæster fra ind- og udland og står for elevernes pressekontakt.

Changemaker-programmet understøttes af en gruppe af lærere og ledelsen. Elevrådet og klasserepræsentanterne mødes med jævne mellemrum med ledelsen og kontaktlærerne

I Changemaker-programmet indgår der hytteture, seminarer og efteruddannelse for de involverede elever.

Formålet er at skabe et endnu stærkere fællesskab på skolen og en god klassekultur og skabe stærke elever – Changemakers – der vil gøre en forskel på skolen og i fremtiden.